Rik dicht Gedichten van Rik Sprenkels Optredens Over Rik

profiel van een extinctie

zwerfkei in volle mars
eendrachtig lopende lopers
de ondergrondse grond

glimsteen looprots de synergie
levenloze manifestatie
de aanvang lawine

tuimelrots de voetstappen
jong opgestaan in een
ver verleden hunebed

stempelkaarten prehistorische
tempowisseling de naderende
marsmuziek massahysterie

fossiel van een silhouet
de steunzolen bodemkunde
profiel van een extinctie